Album Videos

Tổng hợp Video hoạt động, vui chơi của câu lạc bộ trong suốt quá trình thành lập và phát triển.
Trong khung play video có chữ "Danh sách phát", các bạn click chuột vào đó và chọn video cần xem nhé ^^