Thành viên Ban điều hành CLB Tình nguyện 77 Bình Định

Cựu thành viên BĐH từ lúc thành lập đến năm 2015 :


Ban điều hành cũ của CLB tình nguyện 77 Bình Định gồm 6 người. Hiện tại, các thành viên cũ của BĐH đã đi làm và có gia đình nên việc chăm sóc CLB không được đảm bảo, chính vì thế CLB đã tiến hành tái cơ cấu ban điều hành để có sức trẻ và lòng nhiệt huyết, CLB tiến hành bầu lại BĐH để những gương mặt trẻ ưu tú của CLB có khả năng thể hiện mình. Chào đón 7 thành viên mới của BĐH :