Tôn vinh 902 tập thể, cá nhân và gia đình HMTN năm 2015

0

UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định số 1892/QĐ-UBND tặng quà (Bộ ly thủy tinh) và Cúp cho 877 cá nhân và gia đình HMTN tiêu biểu năm 2015.

Tôn vinh 902 tập thể, cá nhân và gia đình HMTN năm 2015

Trong đó, có 581 người HMTN đến mốc 5 lần, 96 người HMTN 10 lần, 32 người 15 lần và 14 người HMTN mốc 20 lần trở lên; có 75 gia đình HMTN mốc 5 lần, 49 gia đình HMTN mốc 10 lần, 13 gia đình HMTN 15 lần, 9 gia đình HMTN 20 lần, 2 gia đình HMTN 30 lần, 3 gia đình HMTN 40 lần, 2 gia đình HMTN 50 lần và 1 gia đình HMTN 60 lần.

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu; Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN tặng thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu và 7 gia đình HMTN từ 30 lần trở lên./.

nguồn : ctd.binhdinh.gov.vn


Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ các mạng xã hội :

Leave A Reply